top
logo

O firme


Home O firme
O firme PDF Vytlačiť E-mail

 

SLOVART-G.T.G., s.r.o. je spoločnosť, zaoberajúca sa distribúciou odbornej zahraničnej literatúry a patrí na slovenskom trhu k tradičným partnerom domácej odbornej, ale aj širokej verejnosti v zabezpečovaní zahraničnej literatúry a to najmä:

 

- import kníh a ďalších mediálnych nosičov a online prístupov

- import časopisov a ďalších mediálnych nosičov a online prístupov

- export slovenských publikácii do sveta

 

Od roku 1993, kedy bola spoločnosť založená, rozvíja svoje aktivity v poskytovaní vysokej kvality služieb v spojitosti s dovozom a vývozom literatúry a to najmä odbornej. Vďaka dlhoročným osobným kontaktom so svetovými, ale aj domácimi vydavateľmi, zabezpečíme akúkoľvek literatúru v najnižšej cene. Využívame výhody svetových logistických a dopravných prepravcoch a ich služieb tak, aby prepravné náklady boli pre konečného zákazníka nižšie, ako bežná, individuálna poštová preprava a termín dodania čo najkratší.

 

Využite naše služby vo vyhľadávaní svetovej literatúry, získaniu výhodnej cenovej ponuky, vyžiadajte si katalógy, prehľady vydanej literatúry z odboru, ktorý Vás zaujíma, získajte informácie o literatúre, využívajte predpredajné a popredajné služby, zabezpečte si odbornú a inú literatúru v najkratšom čase a najnižšej cene.

 

Našimi dlhoročnými klientami sú vedeckí a výskumní pracovníci, vysokoškolskí pedagógovia, študenti, vedecké ústavy, špecializované, vedecké, univerzitné a iné knižnice, lekárske ústavy, kliniky, výskumné a vývojové centrá, univerzity, súkromné spoločnosti z rôznych odvetví, široká odborná a iná verejnosť. Pridajte sa k nim a kontaktujte nás s Vašou požiadavkou.

 

Sme členmi celosvetovej organizácie Distripress, čo pre vás znamená najnižšiu cenu periodík a časopisov. Od roku 1999 sme majiteľmi významného ocenenia „Arch of Europe“ – Gold Star for Excellence and Quality získanú na 25. ročníku B.I.D. v Paríži, za trvalý prínos vo svete obchodu, profesionalizmus a vysokú úroveň kvality poskytovaných služieb zákazníkom.

 

Reklama


Export slovenských publikácii

Vydavatelia

partner 

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

ďalší ...


bottom

© Slovart-g.t.g. 2019